กําจัดไรฝุ่น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

คนเราใช้เวลาอยู่ในห้องนอนมากกว่าสถานที่อื่นๆ สำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นนั้นเป็นเรื่อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการลดฝุ่นในห้องนอนลง ทั้งนี้ตัวไรฝุ่นจะเติบโตได้อย่างดีในที่นอน หมอน และเครื่องนอนที่ใช้อยู่

ที่นอนไม่ว่าทำจากวัสดุอะไรก็ตาม เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีตัวไรฝุ่นอาศัยอยู่ทั้งนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ที่นอนยิ่งหนาจะมีไรฝุ่นมากกว่าที่นอนบาง เวลาการใช้งาน ยิ่งนานเท่าไร ก็จะเป็นแหล่งรวมไรฝุ่นมากเท่านั้น ยิ่งสกปรกยิ่งมีไรฝุ่นมาก

กําจัดไรฝุ่นอาการของโรคเยื่อบุจมูกอักเสบภูมิแพ้หรืออาการโรคหืด ซึ่งโดยส่วนมากผู้ป่วยจะมีอาการที่พบคือ อาการคันจมูก จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล คันตา เคืองตา ตาแดง มีน้ำตาไหล และมีขี้ตา แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หายใจเสียงดัง มีเสียงหวีด ความดันโลหิตลดลง ซึ่งอาจจะทำให้ช็อคเสียชีวิตได้