เต้านม

เต้านม เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงทุกคนและเป็นส่วนที่ควรได้รับการดูแลอย่างดีทั้งไม่ให้หย่อนยาน หรือจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคด้วยเช่นกัน เต้านมอยู่บนหน้าอกของผู้หญิงทั้งสองข้างโดยเต้านมจะค่อยๆ ขยายตามวัย โดยเต้านมจะประกอบด้วยท่อน้ำนมต่อมน้ำนมอยู่มาก เพื่อไว้สำหรับการให้นมบุตรหลังคลอดนั่นเอง  อีกทั้งนอกจากต่อมน้ำนมและท่อน้ำนม เต้านมยังมีเนื้อเยื้อไขมันมากมายระหว่างชั้นของผิวหนังและผนังช่องหน้าอก ซึ่งเนื้อเยื่อไขมันจะเป็นส่วนที่กำหนดรูปทรงและขนาดของ นวดหน้าอก ของคุณผู้หญิงนั่นเอง

โดยคุณผู้หญิงก็สามารถดูแลเจ้านมของตัวเองได้เพื่อเป็นการให้เลือดหล่อเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการทำให้ระบบน้ำเหลืองบริเ6วณหน้าอกไหลเวียนได้ดีไม่เกิดของเสียคั่งค้างด้วยเช่นกัน และเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิดกับคุณผู้หญิงมากที่สุดอย่างมะเร็งเต้านม คุณผู้หญิงก็สามารถใช้วิธีการคลำหรือนวดเพื่อหาก้อนในหน้าอกได้ เพื่อจะได้พบแพทย์และตรวจได้ทันเวลานั่นเอง