ประตูรีโมท ช่วยอำนวยความสะดวกควบคุมการเข้า – ออกบ้าน

การเลือกซื้อประตูรีโมท หรือ มอเตอร์ประตูรีโมท หรือ รีโมทประตูรั้ว หรือ ประตูรั้วนั้น นั้นมีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับบ้านพักอาศัย ออฟฟิศต่างๆ และโรงงาน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ประตูรีโมทเป็นอุปกรณ์ที่สร้างประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกัน ประการแรกเลยก็คือ ใช้เป็นทางเข้าออกเหมือนประตูทั่วไปนั่นเอง แต่ประตูรีโมทนั้น จะเหมาะสมกว่ามาก ด้วยเหตุว่า เราสามารถสั่งงานจากรีโมทควบคุมประตูได้ตลอดเวลา ที่ต้องการใช้งาน โดยไม่ต้องเดินไปเปิดประตูเอง ซึ่งเหมาะสมอย่างมาก สำหรับ สำหรับออฟฟิศ โรงงาน และบ้านพักอาศัย ที่มีคนผ่านประจำ แต่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา และอีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ประตูโกดังขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องไม่สะดวก ที่จะเปิดด้วยมือเปล่า ส่วนมากประตูม้วนขนาดใหญ่หลายๆบริษัทจะควบคุมด้วยรีโมทเป็นหลัก ปัจจัยในการเลือกใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของโกดัง เพื่อจะได้ประหยัดต้นทุนและมีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด ส่วนสำคัญของประตูรีโมทนั้น ประกอบด้วย

  • มอเตอร์ควบคุมการเปิดปิดของประตู : ซึ่งตัวมอเตอร์นั้นจะมีแรงในการขับเคลื่อนและรับน้ำหนักของประตูแตกต่างกันออกไป ส่วนที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้วก็คือ ขนาดนั้นเอง
  • รีโมทส่งสัญญาณการเปิดปิดของประตู : ในส่วนนของรีโมทนั้นจะมีหลายระบบ ไม่ว่าจะเปลี่ยนคลื่นความถี่ หรือคลื่นวิทยุ ล้วนแต่ดีไซน์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเฉพาะความง่ายและสะดวกในการพกพา คงทน รูปทรงสวยงาม ส่วนใหญ่จะเน้นความปลอดภัยในการตั้งรหัสของรีโมทเพื่อมิให้บุคคลภายนอกสามารถจูนได้
  • Foto Sensor / Foto Cell : อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งจะใช้ป้องกันขณะที่ประตูรีโมทกำลังทำงาน เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

การเลือกประตูรีโมท ต้องเลือกประตูที่มีขนาดพอดีกับจุดที่จะทำประตู อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะความสูง จะต้องมีขนาดพอที่สินค้าขนาดใหญ่ที่สุดจะต้องเข้าหรือออกได้โดยไม่ติดขัด

เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกรีโมทประตูก็คือ ความเร็วในการเปิดปิดนั่นเอง โดยส่วนมากแล้ว ประตูขนาดใหญ่นั้นมักจะเปิดปิดได้ช้ากว่าประตูขนาดเล็กซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่หากมีความจำเป็นต้องเปิดปิดประตูบ่อยๆนั้น การพิจารณาเลือกประตูรีโมทที่มีประสิทธิภาพสูง ก็เป็นทางเลือกที่จำเป็นเช่นกัน ซึ่งอาจจะต้องแลกมาด้วย ค่าใช้จ่ายราคาแพงสำหรับซื้อประตูรีโมทคุณภาพดีมาใช้งาน ตรงนี้ขอแนะนำว่า ควรจะพิจารณาระยะยาวว่า หากเทียบกับ การต้องจ้างเจ้าหน้าที่ 1 คน มาเฝ้าทางเข้าออกแทนการที่จะต้องเปิดปิดประตูทุกครั้งนั้น ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่กับค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อประตูและค่าซ่อมบำรุง ส่วนไหนจะคุ้มค่ามากกว่ากัน

ประโยชน์ของการใช้มอเตอร์ประตูรีโมท

เปิด-ปิดอัตโนมัติ ด้วยความปลอดภัยเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ชีวิตก็สะดวกสบาย

1.ไม่ต้องลงไปจากรถเพื่อเปิดประตูเอง เสี่ยงกับโจรที่จ้องทำร้ายหรือจี้ปล้นทรัพย์สินมีค่าขณะลงไปเปิดประตู
2.ขณะฝนตกหนัก ไม่ต้องเปียกฝนลงไปจากรถเปิดประตู
3.ในที่คับแคบการจราจรติดขัดไม่ต้องลงจากรถไปเปิดประตูให้เสียเวลารถคันหลังปีบแตรไล่ ให้เสียความรู้สึก
4.สามารถเปิดต้อนรับแขกจากภายในบ้านได้อย่างสะดวก
5.ขณะประตูเปิด-ปิด มีสัญญาณบอกเตือน
6.มีสิ่งกีดขวางขณะปิดประตู ในกรณีติดระบบอินฟาเรดจะตัดการทำงานทันทีจนกว่าจะเคลื่อนสิ่งกีดขวางออกไปพ้นรัศมี
7.ประตูจะล็อคอัตโนมัติโดยไม่ต้องคล้องกุญแจ
8.ไฟฟ้าดับสามารถปลดล็อคหลัง เปิด-ปิดด้วยมือได้

วิธีดูแลรักษามอเตอร์ประตูรีโมทเบื้องต้น

1.หยอดน้ำมันสเปรย์ HDC OIL หรือน้ำมันจักรที่เฟืองมอเตอร์ ล้อประตู ล้อประคองประตู ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนของระบบ ฟันเฟือง (ห้ามใช้จารบีเด็ดขาด)
2.ดูและรักษารางประตูและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดปราศจากฝุ่น และก้อนกรวดอยู่เสมอ
3.ขณะที่ไม่อยู่บ้านเป็นเวลาหลายวัน ควรปลดล๊อคระบบมอเตอร์เป็นระบบมือผลัก และคล้องกุญแจเพื่อความปลอดภัย
4.ควรใช้งานให้ถูกวิธีเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของท่าน
5.ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
6.ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าอย่างเคร่งครัด