โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ (Solar Street Light) เป็นโคมไฟที่ลดการใช้พลังงานถ่านหิน

โคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ (Solar Street Light) เป็นโคมไฟที่ลดการใช้พลังงานถ่านหิน และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตแสงไฟแทน ซึ่งตัวโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล์, เครื่องควบคุมการชาร์จ, แบตเตอรี่, โคมไฟและหลอดไฟ, เสาไฟถนนและตู้ไฟสำหรับใส่อุปกรณ์ ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละอย่างมาให้ทุกคนได้รู้จักกัน

1.แผงโซล่าเซลล์ หรือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panels)

ถือเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญและขาดไม่ได้ของโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะเป็นต้นกำเนิดพลังงาน ซึ่งจะเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนหลายผลึก หรือ polycrystalline silicon เพราะราคาต่ำ และขั้นตอนในการผลิตมีความง่ายกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนเดี่ยว แต่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกหรือแดดน้อย เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนเดี่ยว จะมีการใช้งานมากกว่า เพราะมีประสิทธิภาพและมีความเสถียร แต่ถ้าต้องการลดต้นทุน หรือปัญหาเรื่องอากาศที่ร้อนเกินไป แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง หรือ thin film ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยม ส่วนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดamorphous silicon จะเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย

2.ตัวควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟ (Solar Charger Controller)

การควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟที่ดี เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ เพราะส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ซึ่งในเครื่องควบคุมการจ่ายไฟของโคมไฟถนนสาธารณะที่ดีควรจะมีอุปกรณ์ป้องกัน หากไฟตก หรือป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟผิดพลาด และควรมีความสามารถในการตั้งค่าความสว่างของหลอดไฟ และฟังก์ชั่นการตั้งเวลาการเปิดปิด เพื่อให้คงความสว่างได้ตลอดทั้งคืน

3.แบตเตอรี่ (Battery)

ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากวันที่ไม่มีแสงแดด โคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นเราจึงควรมีแบตเตอรี่ เพื่อสำรองหรือเก็บสะสมพลังงาน สำหรับโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้แบตเตอรี่แบบ deep cycle หรือแบตเตอรี่แบบแห้ง เพราะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและจ่ายไฟได้สม่ำเสมอกว่าแบตเตอรี่แบบอื่น

4.หลอดไฟ หรือ โคมไฟ

ปัจจุบันนิยมใช้ โคมไฟถนน LED เพราะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่าหลอดประเภทอื่น

5.เสาไฟถนนและตู้ใส่อุปกรณ์ความสูงของเสาไฟ

ควรขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนในแต่ละพื้นที่ โดยควรคำนึงถึงระยะห่างระหว่างเสา มาตรฐานของถนนแต่ละประเภท ซึ่งการออกแบบโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ต้องคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และ ความสวยงามของภูมิทัศน์เป็นสิ่งสำคัญ