การพัฒนาการของ CCTV จนถึงปัจจุบัน

CCTV (ย่อมาจาก closed circuit television ) เข้ามามีบทบาทสำคัญในแง่มุมต่างๆในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การระแวดระวังสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลระบบจราจร หรือแม้ประทั่งการติดตั้งเพื่อตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อการสูญเสียรั่วไหล ในโรงงานที่มีความซับซ้อนสูง

กล้อองวงจรปิดเริ่มติดตั้งครั้งแรกในปี 1942 ในประเทศเยอรมันนี ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2ซึ่งวัตถุประสงค์ในช่วงแรกติดตั้ง CCTV เพื่อสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของขีปนาวุธ V2 จากนั้นในปี 1968 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่งดูแล ระแวดระวังเรื่องการก่อการร้าย และจากนั้นมาได้มีการพัฒนาการ CCTV อย่างต่อเนื่อง

หากจะแบ่งยุคของ CCTV ตามเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ยุคดังนี้ คือ

ยุคที่ 1 เป็นยุคที่ต้องมีคนนั่งเฝ้าจอคอยสังเกตุการณ์ตลอดเวลา เพราะต้องดูกันแบบเรียลไทม์ กล้องกับจอมอนิเตอร์เชื่อมต่อกันโดยตรง

ยุคที่ 2 ยุคนี้มีการพัฒนาแบบจากกล้องสู่อุปกรณ์บันทึก โดยเป็นการบันทึกในลักษณะ อนาล๊อก ผ่านเทปชนิด VHF และการเชื่อมต่อระหว่าง CCTV กับจอมอนนิเตอร์ยังเป็นแบบ 1 : 1

ยุคที่ 3 ยุคนี้มีการพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อรวมสัญญาณที่มาจากกล้องมากกว่าหนึ่งตัว และมีการพัฒนาระบบการบันทึกภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น

ยุคที่ 4 ยุคนี้ได้มีการพัฒนาระบบการบันทึกไปสู่รูปแบบดิจิตอล ที่เรียกว่าระบบ CCTV แบบ DVR หรือ Digital Video Recorder ที่สามารถบันทึกภาพลงในรูปแบบฮาร์ดดิสก์ได้

การพัฒนาการของ CCTV ได้พัฒนาต่อยอดมาอย่างสม่ำเสมอจากที่ไม่สามารถบันทึกภาพในบริเวณแสงน้อยได้ เมื่อติดตั้งระบบแสงอินฟาเรดหรือ IR เพิ่มก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ หรือการแก้ปัญหาเรื่องของการช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลในฮาร์ดิสก์ โดยการใช้ระบบบันทึกภาพเฉพาะมีการเคลื่อนไหว (Motion Detection) หรือระบบการซูม CCTV เพื่อให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น

เทคโนโลยี CCTV ยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของคนในยุคปัจจุบัน มีการคาดการณ์ถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพระบบ CCTV ในเชิงของการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดอบัติเหตุในจุดเสี่ยงหรือการบันทึกความเป็นเจ้าของของกระเป๋าผู้ต้องสงสัยในกรณีที่ทอดทิ้งกระเป๋าไว้นานเกินไปในสนามบิน และเตือนภัยให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นก่อนเกิดเหตุร้ายได้ ซึ่งเทคโนโลยี CCTV เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงในอนาคตต่อไป